RSS

Bản đồ công nghệ

Lộ trình công nghệ – hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Sau khi lộ trình công nghệ (TRM) được xây dựng và triển khai ứng dụng một cách hiệu quả của trong các doanh nghiệp, từ đầu những năm 2000 đến nay, các chính phủ, bộ ngành và hiệp hội đã bắt đầu sử dụng TRM trong việc hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp và thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN). Xem thêm »

RSS

Đổi mới công nghệ

Hợp tác chuyển giao công nghệ hệ thống giao thông thông minh và e-gov Việt Nam - Hàn Quốc

Chính sách và thực trạng công nghệ về Giao thông thông minh, Chính phủ điện tử tại Việt Nam, bài học thành công từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, cơ hội hợp tác chuyển giao và ứng dụng công nghệ của Hàn Quốc tại Việt Nam? Đây là các nội dung được tập trung trao đổi tại Hội thảo chuyển giao công nghệ hệ thống giao thông thông minh và e-gov Việt Nam - Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 21/11/2018 tại Hà Nội.Xem thêm »