Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022

ĐỀ TÀI "XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ LỘ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG IOT TẠI VIỆT NAM"

GIỚI THIỆU Đề tài "Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam" Mã số: ĐM.40.DA/19 o Thuộc Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia o Cơ quan chủ quản quản lý đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ o Tổ chức chủ trì đề tài: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trang web giới thiệu đề tài
​​​​​​

Website Liên kết