Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022

Hướng dẫn hoạt động điểm kết nối cung - cầu công nghệ

Ngày 25/12/2020, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn hoạt động và khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ tỉnh Gia Lai.

Ngày 25/12/2020, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn hoạt động và khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ tỉnh Gia Lai.

 

Tham dự Hội nghi có đồng chí Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpa Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Sở KH&CN và một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai, một số cơ quan nghiên cứu, trường Đại học, đại diện các Điểm kết nối cung - cầu công nghệ, các tổ chức trung gian về chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Gia Lai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Cục trưởng Trần Thị Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

“Điểm kết nối cung cầu công nghệ là nơi trưng bày, giới thiệu, mua, bán công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ”, nội dung này đã được thể hiện trong Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. Kể từ khi Luật có hiệu lực, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để áp dụng, trong đó có thực hiện hoạt động một số Điểm kết nối cung - cầu công nghệ (Điểm kết nối) tại một số viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương trong cả nước. Mặc dù các Điểm kết nối này mới thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 đến nay, nhưng bước đầu đã thực hiện hiệu quả trong việc xúc tiến hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Hoạt động của các Điểm kết nối đã giúp cho một số sản phẩm khoa học và công nghệ được quảng bá rộng rãi, và được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Điểm kết nối là đầu mối liên kết chặt chẽ giữa khối nghiên cứu và doanh nghiệp, cầu nối để huy động các nguồn đầu tư, xã hội hóa trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đồng thời kết nối mua, bán công nghệ để đẩy mạnh quá trình thương mại hóa sản phẩm công nghệ, thiết bị,... góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Để giúp cho các Điểm kết nối phát triển và hoạt động hiệu quả hơn nữa, theo đúng tôn chỉ, mục đích, thống nhất về tổ chức và nội dung hoạt động, trong kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với một số đơn vị xây dựng Sổ tay hướng dẫn hoạt động Điểm kết nối. Ngày 04/11/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 3001/QĐ-BKHCN về ban hành Sổ tay nói trên.

Tại Hội nghị, đại diện cán bộ Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị những nội dung chính của Sổ tay hướng dẫn:

- Phần I: Giới thiệu về Sổ tay, gồm những cơ sở pháp lý, mục đích, đối tượng áp dụng, các quy định về hạ tầng và trách nhiệm của Điểm kết nối.

- Phần II: Hướng dẫn nội dung hoạt động, gồm các nội dung như: (1) Điều tra, khảo sát, cập nhật cơ sở dữ liệu công nghệ; (2) Kết nối cung - cầu công nghệ; (3) Tư vấn kỹ thuật (4) Trình diễn, giới thiệu công nghệ; (5) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn kết nối công nghệ; (6) Tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật; (7) Hoạt động truyền thông.

- Phần III: Phụ lục kèm theo Sổ tay, gồm có 15 phụ lục là các mẫu phiếu, hướng dẫn,... trong thực hiện và hoạt động của Điểm kết nối cung - cầu công nghệ.

Hội nghị đã được nghe những ý kiến trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến hoạt động Điểm kết nối, liên kết hoạt động của các Điểm kết nối, đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ giải đáp và làm rõ những nội dung có liên quan.

Hội nghị tiến hành nghi thức cắt băng khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Trần Thị Hồng Lan cho biết, việc hình thành và đưa vào hoạt động của điểm kết nối cung cầu công nghệ nhằm hiện thực hóa tinh thần Luật chuyển giao công nghệ, đây là một trong những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, góp phần nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thị trường KH&CN tại Việt Nam. Đồng thời lãnh đạo Cục cũng đề nghị các đơn vị dự hội nghị, đặc biệt các Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tiếp thu các nội dung Sổ tay hướng dẫn hoạt động đã được giới thiệu tại hội nghị để Điểm kết nối hoạt động nền nếp, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.

Bài viết liên quan

Website Liên kết