Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Hai 2022

Thông báo kêu gọi Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc

Đây là cuộc gọi chung lần thứ 3 giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR).

Đây là cuộc gọi chung lần thứ 3 giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR). Các Dự án tập trung vào việc phát triển các ứng dụng và sản phẩm sáng tạo. Các tổ chức/doanh nghiệp tham gia Dự án được kỳ vọng sẽ đưa ra được các giải pháp phù hợp cho việc phát triển thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ hoặc các phương pháp có tiềm năng lớn về thị trường.

1. Thông tin chung

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Czech (TA CR) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, với mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Đây là cuộc gọi lần thứ 3 về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa SATI và TA CR được công bố trong bối cảnh kế thừa các kết quả hợp tác của Cuộc gọi lần thứ 1 và thứ 2 trong khuôn khổ chương trình DELTA của Cộng hòa Séc. Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đã thiết lập các cơ chế tài trợ, qua đó các tổ chức/doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc và các hoạt động khác thông qua Chương trình DELTA của Cộng hòa Séc và Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia của Việt Nam nhằm tạo ra một kết quả nghiên cứu mới hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu và quan hệ đối tác dựa trên công nghệ và kinh doanh giữa hai nước.

...

(thông tin chi tiết về dự án và tài liệu liên quan tại link: https://drive.google.com/file/d/19ewC_1DNZv0cBXYflXmhGpzrbZHX6dZh/view?usp=sharing)

Thông tin liên hệ

SATI

www.sati.gov.vn

 

TACR

www.tacr.cz

     

Ông Nguyễn Văn Chức

 

Ms. Eva Bendlová

E-mail: chuckhcnbg@gmail.com
Tel.: +84 24 22423400

Mobile: + 84912099587
Fax: +84 24 39368932

 

E-mail: eva.bendlova@tacr.cz
Tel.: +420 234 611 636

 

Địa chỉ:

113 Trần Duy Hưng,

Trung Hòa, Cầu Giấy,

Hà Nội, Việt Nam.
 

 

Địa chỉ:             

Evropská 1692/37

160 00 Prague 6

Cộng hòa Séc.

 

Bài viết liên quan

Website Liên kết