PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TRÌNH DIỄN VÀ KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ NĂM 2017
File đính kèm

TechDemo là hoạt động KH&CN thường niên của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm kết nối cung - cầu công nghệ, đặt hàng nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ giữa các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước
File đính kèm

File đính kèm

Căn cứ kế hoạch phối hợp giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương về xúc tiến, đầu tư hoạt động đổi mới công nghệ, sản phẩm cho doanh nghiệp, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông báo một số nội dung như sau:
File đính kèm

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng
File đính kèm