Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

STT Tên trung tâm Địa chỉ website của trung tâm
1 Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa http://www.cost-thanhhoa.gov.vn/
2 Trung tâm Thông tin và UD tiến bộ KH&CN Bình Thuận http://thongtinkhcn.binhthuan.gov.vn/
3 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang http://atte.vn
4 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bà rịa - Vũng tàu http://ttudtbkhcn.baria-vungtau.gov.vn/
5 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Dương http://udkhcnbinhduong.vn/
6 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định http://www.bicastep.com.vn
7 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cần Thơ http://ttud.com.vn/
8 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Đắc Lắk http://www.ungdungkhcndaklak.com.vn/
9 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hải Phòng http://haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=ttncudkhcn
10 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Bình http://udkhcnquangbinh.gov.vn/index.php
11 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Sóc Trăng http://sta.soctrang.gov.vn/