RSS

Cung - cầu công nghệ

Tư vấn, kết nối trong thị trường khoa học công nghệ

Từ ngày 3 -4 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tham gia Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020” (Ba Ria – Vung Tau Techconnect 2020) do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại TP Vũng Tàu.Xem thêm »

RSS

IOT Mapping

ĐỀ TÀI "XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ LỘ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG IOT TẠI VIỆT NAM"

GIỚI THIỆU Đề tài "Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam" Mã số: ĐM.40.DA/19 o Thuộc Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia o Cơ quan chủ quản quản lý đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ o Tổ chức chủ trì đề tài: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC Xem thêm »