Hợp tác chuyển giao công nghệ hệ thống giao thông thông minh và e-gov Việt Nam - Hàn Quốc

Chính sách và thực trạng công nghệ về Giao thông thông minh, Chính phủ điện tử tại Việt Nam, bài học thành công từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, cơ hội hợp tác chuyển giao và ứng dụng công nghệ của Hàn Quốc tại Việt Nam? Đây là các nội dung được tập trung trao đổi tại Hội thảo chuyển giao công nghệ hệ thống giao thông thông minh và e-gov Việt Nam - Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 21/11/2018 tại Hà Nội.

demo-10

Chiều ngày 20/10/2016, Sở KH&CN An Giang phối hợp cùng với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức Tọa đàm “Thực hiện cơ chế tự chủ và giải pháp liên kết phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cho các trung tâm ứng dụng vùng ĐBSCL”

demo-10

Ngày 13/9/2016, tại trụ sở Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ (BAOOV-US), Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (ƯDCN) đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng KH&CN, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC tổ chức buổi Tọa đàm với doanh nghiệp vùng Bắc Virginia của Hoa Kỳ với chủ đề “Hợp tác và đầu tư công nghệ cho phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ: Cơ hội và Thách thức”