Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm làm việc với Công ty công nghệ sinh học Biomax Technologies - Singapore

Ngày 04/6/2021 tại Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) đã diễn ra buổi làm việc trực tuyến giữa Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (SatiTech) với Công ty Công nghệ sinh học Biomax Technologies - Singapore (Biomax). Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Phòng Hợp tác chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, đại diện Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore. Buổi làm việc với nội dung nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới, chuyển giao và phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm nông nghiệp và xử lý rác thải hữu cơ, tăng cường hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Singapore.

demo-10

Ngày 30/3/2017, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, đã đi khảo sát thực tế các mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại xã Hòa An (huyện Phú Hòa), Trạm Thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang và làm việc với Trung tâm Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ tỉnh Phú Yên. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở Tài chính, Nội vụ, KH-CN và Văn phòng Tỉnh ủy.

demo-10

Trước tình hình xâm nhập mặn gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tiến sĩ Châu Minh Khôi, Trường Đại học Cần Thơ đã thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình canh tác thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang” nhằm tìm giải pháp kỹ thuật, xây dựng mô hình canh tác nông nghiệp thích hợp.

demo-10

Ngày 10/02/2017, tại Thành phố Nam Định, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội nghị kết nối các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng năm 2017. Lãnh đạo các đơn vị trong Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Sở KH&CN tỉnh Nam Định và Lãnh đạo, cán bộ của 10/11 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng đồng bằng sông Hồng tham dự Hội nghị