Hợp tác chuyển giao công nghệ phụ trợ ngành công nghiệp xe điện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 08/9/2021, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Việt Nam (VTTC) thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Trung tâm R&D ô tô Chungnam Technopark đã có buổi làm việc trực tuyến về việc hợp tác thúc đẩy kết nối và tìm kiếm chuyển giao công nghệ phụ trợ ngành công nghiệp xe điện Hàn Quốc vào Việt Nam

demo-10

Ngày 24/8/2021, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Việt Nam (VTTC) thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Cơ quan Xúc tiến thương mại và công nghiệp thành phố Changwon Hàn Quốc (CWIP) ký kết trực tuyến Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy kết nối và tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

demo-10

Ngày 06/8/2021, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (VTTC) thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc trực tuyến với Công ty Cổ phần Airtech Thế Long - Tập đoàn Airtech Nhật Bản về việc khai thác ứng dụng, phát triển giải pháp khử khuẩn và ngăn ngừa Vi rút trong môi trường.

demo-10

Ngày 04/8/2021, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (VTTC) thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc trực tuyến với Công ty BOREAL LIGHT GmbH - CHLB Đức về việc hợp tác triển khai thử nghiệm công nghệ xử lý nước sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

demo-10

Trong tháng 07/2021, Trung tâm Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ (VTTC) thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ KH&CN đã có buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (IPTC) thuộc Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ KH&CN về việc hợp tác thúc đẩy hoạt động đào tạo và tư vấn Sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

demo-10

Ngày 14/7/2021, Tại Điểm kết nối cung cầu công nghệ Toàn cầu trực thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (VTTC) và Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội (CETPA), Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy kết nối và xúc tiến chuyển giao công nghệ cho các đơn vị, doanh nghiệp quân đội.