demo-10

Ngày 14/7/2021, Tại Điểm kết nối cung cầu công nghệ Toàn cầu trực thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (VTTC) và Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội (CETPA), Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy kết nối và xúc tiến chuyển giao công nghệ cho các đơn vị, doanh nghiệp quân đội.

demo-10

Ngày 07/7/2021, tại Vĩnh Phúc, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (VTTC) - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi khảo sát, làm việc với phòng Hậu cần kỹ thuật, Trường Quân sự Quân khu 2 về ứng dụng công nghệ từ kết quả nghiên cứu sáng chế.

demo-10

Ngày 04/6/2021 tại Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) đã diễn ra buổi làm việc trực tuyến giữa Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (SatiTech) với Công ty Công nghệ sinh học Biomax Technologies - Singapore (Biomax). Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Phòng Hợp tác chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, đại diện Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore. Buổi làm việc với nội dung nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới, chuyển giao và phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm nông nghiệp và xử lý rác thải hữu cơ, tăng cường hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Singapore.

demo-10

Chúng ta đang tiến đến thời kỳ của nhà máy thông minh với khả năng tùy biến linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của mỗi khách hàng, cùng với đó là các công nghệ trên nền IoT và bigdata cho phép tối ưu hóa toàn bộ quá trình từ sản xuất đến phân phối sản phẩm. Ngành sản xuất tại Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên mới đòi hỏi sự nỗ lực và vào cuộc của các Bộ, ngành liên quan.