Thực trạng và giải pháp phát triển ngành năng lượng Việt Nam qua các góc nhìn về công nghệ

Tại Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020, đại diện nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã chia sẻ về thực trạng và giải pháp phát triển ngành năng lượng Việt Nam qua các góc nhìn về công nghệ, chính sách, hạ tầng và tín dụng đến từ các chuyên gia trong nước và ngoài nước. Nhiều thông tin bổ ích và những đề xuất kiến nghị đã được đưa ra tại Diễn đàn phù hợp trong bối cảnh hiện nay để triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

demo-10

Ngày 11/10/2019, tại thành phố Hải Phòng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng Đồng bằng sông Hồng”.

demo-10

Thực hiện triển khai Nghị định thư của Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết ngày 06/12/2018, ngày 30/7/2019 tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) đã phối hợp với Cục quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), Sở KH&CN tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác chuyển giao công nghệ Y dược Việt Nam – Trung Quốc”.

demo-10

Ngày 19/11/2019, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, triển khai mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Kế hoạch tập huấn hằng năm, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương.