Tập huấn, hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương

Ngày 19/11/2019, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, triển khai mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Kế hoạch tập huấn hằng năm, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương.

demo-10

Sáng ngày 07/3 vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Trần Văn Tùng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và một số đơn vị điển hình trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

demo-10

Ngày 13/02 vừa qua, tại Trụ sở Bộ Y tế, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạọ - Bộ Y tế về giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động nhập khẩu, làm chủ công nghệ từ nước ngoài, nâng cao năng lực công nghệ nội sinh trong lĩnh vực y tế.