Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn

Sáng ngày 6/10/2021, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - Techgate 2021), chương trình với sự tham gia của ông Vương Quốc Thắng, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Vũ Văn Tích, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đơn vị đồng hành là các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, và trường đại học thành viên của ĐHQGHN.

demo-10

Sáng 24/12/2020 đã diễn ra Lễ khai trương Chuỗi hoạt động kết nối và Tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện được sự hỗ trợ từ Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội phối tổ chức.

demo-10

Ngày 6/11/2020, Hội thảo đánh giá một số kết quả bước đầu của Dự án “Thay đổi công nghệ ở Việt Nam - Đóng góp của công nghệ trong tăng trưởng kinh tế” (Vietnam’s Technological Change - How Technology is Contributing to Economic Growth) đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ