demo-10

Năm 2015, nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức do PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch dẫn đầu, đã xác định được các yếu tố nguy cơ của loãng xương ở nữ giới ≥ 50 tuổi, nam giới ≥ 60 tuổi và đề xuất các biện pháp dự phòng loãng xương ở Việt Nam, cũng như đánh giá tác dụng điều trị của Alendronate và Strontium đối với bệnh nhân loãng xương.

demo-10

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào thực tiễn trong năm vừa qua đối với hệ thống các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Trung tâm) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ KH&CN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lần thứ VIII diễn ra từ 23-24/10/2015 tại tỉnh Nghệ An.

demo-10

Chiều 29/4/2016 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011- 2015 “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Chương trình mang mã số KX.03/11-15.