Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn

Sáng ngày 6/10/2021, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - Techgate 2021), chương trình với sự tham gia của ông Vương Quốc Thắng, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Vũ Văn Tích, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đơn vị đồng hành là các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, và trường đại học thành viên của ĐHQGHN.

demo-10

Từ năm 2011 đến 2013, vùng đồng bằng sông Hồng đã triển khai 1.456 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực như nông - lâm - thủy sản; công nghiệp; giao thông thủy lợi; công nghệ thông tin; giáo dục; y tế... trong đó, rất nhiều đề tài có tính khả thi cao...

demo-10

Ngày 18/7, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) đến năm 2020.

demo-10

Ngày 9/6/2015, tại Ks. Grand, Tp. Hồ Chí Minh, Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cơ quan phát triển hạ tầng giao thông Hàn Quốc (KAIA) tổ chức hội thảo “Công nghệ mới ứng dụng cho xây dựng hạ tầng giao thông”