Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc

Thực hiện triển khai Nghị định thư của Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết ngày 06/12/2018, ngày 30/7/2019 tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) đã phối hợp với Cục quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), Sở KH&CN tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác chuyển giao công nghệ Y dược Việt Nam – Trung Quốc”.

demo-10

Sáng 04/12 vừa qua, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) đã có buổi làm việc với Viện Xúc tiến công nghiệp thành phố Goyang - Hàn Quốc (GIPA) hướng tới xúc tiến hợp tác nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

demo-10

Thực hiện Kế hoạch tập huấn hằng năm của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Chương trình phối hợp về hoạt động KH&CN số 454/CTr-ƯDCN-SKHCNAG ngày 04/10/2018 giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ với Sở KH&CN tỉnh An Giang, ngày 25/10/2018, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hai bên đã phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn tính toán chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương theo Quyết định 3371/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 24/10/2012)