Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn

Sáng ngày 6/10/2021, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - Techgate 2021), chương trình với sự tham gia của ông Vương Quốc Thắng, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Vũ Văn Tích, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đơn vị đồng hành là các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, và trường đại học thành viên của ĐHQGHN.

demo-10

Tại Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020, đại diện nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã chia sẻ về thực trạng và giải pháp phát triển ngành năng lượng Việt Nam qua các góc nhìn về công nghệ, chính sách, hạ tầng và tín dụng đến từ các chuyên gia trong nước và ngoài nước. Nhiều thông tin bổ ích và những đề xuất kiến nghị đã được đưa ra tại Diễn đàn phù hợp trong bối cảnh hiện nay để triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

demo-10

Trong bối cảnh tác động và vài trò của khoa học và công nghệ đang ngày một quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 20/7/2020, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã có buổi làm việc cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, từng bước đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành một thành phố khoa học và công nghệ sinh thái thông minh.

demo-10

Ngày 04/6/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Gia Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN và đồng chí Trần Đức Trung - Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ KH&CN.

demo-10

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Hoàng Văn Phong - Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.