Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc

Thực hiện triển khai Nghị định thư của Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết ngày 06/12/2018, ngày 30/7/2019 tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) đã phối hợp với Cục quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), Sở KH&CN tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác chuyển giao công nghệ Y dược Việt Nam – Trung Quốc”.

demo-10

Từ ngày 12-15/9/2017, đoàn công tác của Bộ KH&CN gồm ông Phạm Thế Dũng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và đại diện Vụ Hợp tác quốc tế đã tham dự Diễn đàn chuyển giao công nghệ và hợp tác đổi mới sáng tạo Trung Quốc – ASEAN lần thứ 5 do Bộ KH&CN Trung Quốc tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc.

demo-10

Ngày 18/7/2017, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã có chương trình làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái nhằm tăng cường hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực tại địa phương.

demo-10

Ngày 27-28/6/2017, tại Thành phố Cần Thơ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện: Xu hướng liên kiết vùng trong phát triển khoa học và công nghệ; Tập huấn hướng dẫn tính toán tốc độ (tỷ lệ) đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương theo Quyết định 3371/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 24/10/2012); Tọa đàm Phương pháp điều tra, đánh giá tỷ lệ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp;

demo-10

Ngày 16/5/2017, trong khuôn khổ Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai trương Không gian kết nối cung cầu khoa học công nghệ; đây là một trong những nội dung hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ