demo-10

Ngày 16/5/2017, trong khuôn khổ Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai trương Không gian kết nối cung cầu khoa học công nghệ; đây là một trong những nội dung hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

demo-10

Ngày 10/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Văn phòng Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ (Techpro) và Tập đoàn Advantech (Đài Loan) đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới công nghệ và ứng dụng IoT vào sản xuất thông minh”.

demo-10

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Viện Thẩm định và Đầu tư công nghệ năng lượng Hàn Quốc (KETEP) tổ chức Hội thảo “Công nghệ năng lượng Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017”