demo-10

Ngày 24/3/2017 tại Khu Hành chính thành phố Đà Nẵng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì Hội nghị.