Thư mời Chào hàng cạnh tranh

Gói thầu: “Cung cấp hàng hóa dịch vụ thuê hội trường, khánh tiết, vận chuyển phục vụ hội nghị, sự kiện kết nối cung - cầu và diễn đàn chuyển giao công nghệ mới, công nghệ năng lượng mới trong nông nghiệp” thuộc nhiệm vụ Trình diễn kết nối cung cầu và thương mại hóa công nghệ năm 2018

demo-10

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đồng chủ trì tổ chức Sự kiện về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lần thứ 11 năm 2018 với các nội dung như sau: