Tư vấn, kết nối trong thị trường khoa học công nghệ

Từ ngày 3 -4 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tham gia Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020” (Ba Ria – Vung Tau Techconnect 2020) do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại TP Vũng Tàu.

demo-10

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013, từ ngày 15/8 đến 16/8/2013, tại Thành phố Thái Bình, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức hoạt động Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 2013.

demo-10

Trong hai năm (năm 2011, năm 2012), Cục ƯD&PTCN đã được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án tổ chức “Hoạt động giới thiệu, trưng bày và trình diễn công nghệ nhằm hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ ở địa phương” giai đoạn 2011-2015

demo-10

Bằng việc sử dụng camera điện thoại, công nghệ này giúp nâng cao việc bảo vệ sức khỏe bằng cách đánh giá thức ăn hàng ngày. Dự án mở rộng tính năng sẵn có bằng cách thêm vào 1 thiết bị truyền thông tin có độ chính xác cao.