demo-10

Ngày 25/8/2017 tại Điểm kết nối cung cầu công nghệ Toàn cầu đã diễn ra buổi kết nối cung cầu công nghệ trực tuyến lần 2 về Công nghệ đo giám sát chất lượng môi trường nước giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc, đây là hoạt động phối hợp giữa Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ) với BSR Group (thuộc Viện chấn hưng công nghiệp công nghệ Hàn Quốc – KIAT) thực hiện.

demo-10

Là một trong những nội dung trọng tâm của Hội thảo Ứng dụng công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ (Vùng) do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An, Trường đại học Cửu Long phối hợp tổ chức vừa diễn ra ngày 26/6 tại Nghệ An.

demo-10

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Viện chấn hưng công nghiệp công nghệ Hàn Quốc (KIAT) và BSR Group tổ chức Kết nối cung cầu công nghệ Hàn Quốc - Việt Nam, đây là hoạt động trong khuôn khổ Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2017.