demo-10

Từ ngày 20-23/9, Đoàn công tác của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc; đây là hoạt động trong khuôn khổ Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2016.