demo-10

Ngày 23/2/2017 tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ do Cục trưởng Tạ Việt Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng về kế hoạch tổng thể tổ chức các sự kiện về ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ năm 2017.

demo-10

Ngày 01/3/2017, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (Bộ KH&CN) và Công ty Technican (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu, trình diễn công nghệ đông lạnh nhanh bằng chất lỏng (TOMIN) để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.