demo-10

Từ ngày 20-23/9, Đoàn công tác của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc; đây là hoạt động trong khuôn khổ Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2016.

demo-10

Ngày 27/7, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Khu công nghệ cao Daegu (Daegu Technopark) Hàn Quốc, Viện Đổi mới công nghệ Hàn Quốc (KIAT) tổ chức hội thảo “Kết nối, chuyển giao công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc”.

demo-10

​Nhằm đẩy mạnh việc hợp tác, chuyển giao công nghệ, kết nối cung – cầu công nghệ, ngày 28.05.2015 tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Hiệp hội đổi mới công nghệ Hàn Quốc (INNOBIZ) đã tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.