demo-10

Từ tháng 8-9/2014 Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tiến hành khảo sát (đợt 1) để xác nhu cầu tiếp nhận công nghệ, hợp tác đầu tư liên doanh liên kết dựa trên công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc.

demo-10

Từ ngày 25-28/11/2013, tại Vĩnh Long, Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức sự kiện “Hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013” với chủ đề “Kết nối cung – cầu công nghệ phục vụ phát triển kinh tế bền vững”.

demo-10

Tại chuỗi hoạt động “Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ khu vực Đồng bằng sông Hồng 2013”, việc làm thế nào để thúc đẩy sâu rộng công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao, phát triển các sản phẩm , được các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.​..