demo-10

Tại chuỗi hoạt động “Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ khu vực Đồng bằng sông Hồng 2013”, việc làm thế nào để thúc đẩy sâu rộng công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao, phát triển các sản phẩm , được các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.​..

demo-10

Nằm trong khuôn khổ hoạt động Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng 2013, chương trình Tọa đàm “Kết nối cung – cầu công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng” và bế mạc sự kiện đã diễn ra tại Thái Bình vào sáng 16/8.

demo-10

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013, từ ngày 15/8 đến 16/8/2013, tại Thành phố Thái Bình, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức hoạt động Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 2013.

demo-10

Trong hai năm (năm 2011, năm 2012), Cục ƯD&PTCN đã được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án tổ chức “Hoạt động giới thiệu, trưng bày và trình diễn công nghệ nhằm hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ ở địa phương” giai đoạn 2011-2015