demo-10

Bằng việc sử dụng camera điện thoại, công nghệ này giúp nâng cao việc bảo vệ sức khỏe bằng cách đánh giá thức ăn hàng ngày. Dự án mở rộng tính năng sẵn có bằng cách thêm vào 1 thiết bị truyền thông tin có độ chính xác cao.

demo-10

TNF là phương pháp xử lý kết hợp các lớp sâu – lớp nông sử dụng vật liệu kiên cố hóa bằng xi măng với nguyên tắc: thiết kế nền nhân tạo và quản lý chất lượng. Vì móng được thi công trực tiếp ở lớp cải tạo thứ hai nên giảm được chi phí và có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Cấu trúc hình giếng và “hiệu quả rào bao” có được nhờ vây bọc đất cát lại, có thể tăng cao tính ổn định khi xây dựng nhà cửa trên nền đất;