Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 2308/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2016
File đính kèm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Mua sách, tài liệu ngoại văn phục vụ nhiệm vụ “Nghiên cứu phương pháp, quy trình xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ ở Việt Nam”
File đính kèm