Cục ƯD&PTCN làm việc với Sở KH&CN tỉnh Nghệ An

Ngày 21/7/2015, Đoàn công tác của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ có buổi làm việc với Sở KH&CN tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Hội nghị Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN lần thứ 8, xây dựng kế hoạch triển khai tính toán thử chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của tỉnh Nghệ An. Hỗ trợ tư vấn, lựa chọn công nghệ, thiết bị đốt rác cho tỉnh Nghệ An.

Thành phần Đoàn của Cục gồm: ông Ngô Văn Mơ, Phó Cục trưởng, trưởng đoàn; bà Phạm Hải Minh, Chánh Văn phòng Cục và đại diện các đơn vị: Phòng Quản lý công nghệ, Trung tâm VTTC. Về phía Sở có: ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở; bà Nguyễn Thị Minh Tú, Chánh Văn phòng Sở và Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất 4 nội dung:

1. Về đầu mối phối hợp tổ chức Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN lần thứ 8 tại Nghệ An:

Về nội dung:

- Đầu mối của Cục: Phòng Quản lý công nghệ, xây dựng tờ trình Lãnh đạo Bộ gửi Công văn đến UBND tỉnh Nghệ An về việc đồng chủ trì tổ chức Hội nghị và xây dựng kế hoạch phân công chi tiết

- Đầu mối của Sở: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN

Về hậu cần và kinh phí tổ chức:

- Đầu mối của Cục: Văn phòng Cục

- Đầu mối của Sở: Văn phòng Sở

2. Về công nghệ xử lý rác thải

Giao Trung tâm VTTC:

- Tiếp tục tìm kiếm công nghệ phù hợp với điều kiện của tỉnh Nghệ An

- Hỗ trợ Phòng Quản lý công nghệ của Sở KH&CN Nghệ An để lựa chọn công nghệ phù hợp

3. Về tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị

- Cử cán bộ đầu mối của Phòng Quản lý công nghệ - Cục UD&PTCN phối hợp với đầu mối của Phòng Quản lý công nghệ - Sở KH&CN tính toán thử tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2015

- Tiếp thu ý kiến góp ý của Sở KH&CN về phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị để hoàn thiện Thông tư hướng dẫn phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị

4. Hội thảo bên lề Hội nghị hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Trên cơ sở xem xét nhu cầu của tỉnh Nghệ An, Trung tâm VTTC tìm kiếm các nguồn cung công nghệ phù hợp để tổ chức Hội thảo. Phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng phương án lồng ghép với Hội nghị giám độc trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.


Các mục khác