Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013

C​hiều ngày 04/1, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (ƯD&PTCN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013. Tới dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trong Bộ, cùng toàn thể cán bộ, công chức của Cục. 

 

 
 
                                          
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục ƯD&PTCN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 của đơn vị.

Năm 2012, Cục đã hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng, nội dung yêu cầu và tiến độ các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch cũng như các nhiệm vụ đột xuất. Bằng việc triển khai thí điểm các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Cục ƯD&PTCN đã bước đầu thu được một số bài học kinh nghiệm, xác định mô hình hỗ trợ hiệu quả làm cơ sở thực tiễn để triển khai các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đặc biệt là Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

Về việc xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục ƯD&PTCN đã chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Đồng thời, Cục ƯD&PTCN đã soạn thảo và góp ý hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ. Với chức năng nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị, Cục đã tích cực và cử cán bộ có năng lực tham gia, phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ xây dựng Đề án, Chương trình KH&CN.

Cục đã thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2012 gồm: xây dựng năng lực quản lý hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ; khảo sát và tư vấn thực hiện đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; xúc tiến chuyển giao công nghệ; hoạt động thúc đẩy và ứng dụng KH&CN tại địa phương

Năm 2012, Cục đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các địa phương từ đó kết nối giữa địa phương với các viện nghiên cứu và trường đại học trong việc thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề KH&CN của địa phương, vùng, hình thành các mô hình ứng dụng chuyển giao công nghệ hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn. Một trong những hoạt động tiêu biểu là: Hoạt động giới thiệu, trưng bày, trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ khu vực Bắc Trung Bộ 2012 và Hội nghị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ V.

Cùng với đó, Cục phối hợp với Ban KH&CN địa phương đề xuất nội dung phối hợp, hỗ trợ tỉnh Thái Bình, Hòa Bình và Trà Vinh triển khai các hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ của địa phương. Phối hợp với Sở KH&CN các tỉnh Hà Nam, Bạc Liêu nhằm triển khai các hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ, kết nối chuyển giao công nghệ xử lý rơm rạ làm thí điểm cho một số địa phương như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với Trường Quản lý KH&CN xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo về quản lý công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cho cán bộ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Trong năm 2013, Cục ƯD&PTCN sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Thí điểm tổ chức điều tra, thống kê hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ở trung ương và địa phương làm cơ sở để tổ chức điều tra thống kê diện rộng vào năm 2014 theo yêu cầu của Bộ; Thu thập tìm kiếm các công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực then chốt có khả năng chuyển giao trong nước hoặc từ nước ngoài…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh yêu cầu lãnh đạo Cục ƯD&PTCN sớm xây dựng quy hoạch định hướng phát triển Cục đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, tăng tính hành động để thực hiện sứ mệnh phát triển và ứng dụng công nghệ phải là động lực quan trọng để phát triển đất nước.​

Phương Nga Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các mục khác