Tháo gỡ vướng mắc trong chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng

Nằm trong khuôn khổ hoạt động Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng 2013, chương trình Tọa đàm “Kết nối cung – cầu công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng” và bế mạc sự kiện đã diễn ra tại Thái Bình vào sáng 16/8.

 
                                                             
​Đây là cơ hội để các nhà quản lý, nhà khoa học trao đổi, chia sẻ và đề xuất các biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng và các vùng, địa phương trên cả nước nói chung.
                                                         Hoithao 2.JPG
Tại Hội thảo, thông qua thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương, đơn vị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, nhu cầu công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ; hoạt động đổi mới và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng và cho rằng, cần tiếp tục việc đánh giá cũng như xác định rõ nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay ở một số lĩnh vực như: chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản; cơ khí chế tạo máy; công nghệ sinh học; giống cây trồng, vật nuôi... Tổ chức thường xuyên các hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ, tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Các mục khác