Nâng cao năng lực, thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã được tổ chức tại Vĩnh Long. Hội nghị lần này tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các địa phương; đầu tư nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

                                                 
Đại diện các Sở KH&CN, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN ở các địa phương và các nhà quản lý đã thẳng thắn cùng nhau trao đổi những thuận lợi, và thảo luận để tìm ra giải pháp cho những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN tại địa phương hiệu quả hơn, những khó khăn khi chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ ...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã cùng lãnh đạo các Tỉnh, Thành phố tháo gỡ nhiều vấn đề bức xúc hiện nay. Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo các địa phương cần có sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa về KH&CN, và mong muốn 63 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN có thể khai thác tối đa các nguồn lực trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực, thúc đẩy hoạt động của trung tâm, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào đời sống ở các mặt đời sống, kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ …


Các mục khác