Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chính phủ vừa ban hành nghị định về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một hình mẫu về tổ chức nghiên cứu và ứng dụng với hy vọng tạo lực đẩy mạnh mẽ cho khoa học Việt Nam.​

 
                                                        
Theo nghị định trên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có trụ sở ở Hà Nội và được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt; phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công nghệ tích hợp để thay thế công nghệ nhập khẩu.

Ngoài cơ chế tự chủ áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, Viện được thực hiện các chính sách riêng như cơ chế tài chính đặc thù tương tự như đối với các trường đại học tiên tiến được thành lập trên cơ sở hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước ngoài. Đây là chính sách khuyến khích các nhà khoa học trình độ cao là người nước ngoài, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện.

Nhà nước bố trí vốn đối ứng cho Dự án hợp tác xây dựng Viện theo cam kết tại Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị nghiên cứu hiện đại cho Viện. Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm và các khoản thuế phải nộp của Viện trong thời gian tối đa là 10 năm.

"Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ là nơi thí điểm tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhà khoa học, để họ cảm thấy không thua kém bao nhiêu so với làm việc nước ngoài, bù lại, họ sẽ tự hào hơn khi tạo ra sản phẩm khoa học chất lượng trên chính quê hương mình", Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nói về mô hình Viện.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc được xây dựng dựa trên sự tham khảo mô hình thành công của KIST, viện khoa học ứng dụng hàng đầu của Hàn Quốc. KIST nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các công ty, doanh nghiệp và vì vậy có tính ứng dụng rất cao. Các chính sách đặc biệt của KIST giúp nó thu hút nhân tài người Hàn Quốc và từ các nước phát triển.

Lan Hạ

Các mục khác