Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 14/7/2016, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban thư ký MDEC-Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang đồng tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”.

Hội thảo là một trong bảy hoạt động chính của Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 tại tỉnh Hậu Giang.
 

                                     
Toàn cảnh Hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”

Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có: Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Trần Minh Thống; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tham dự Hội thảo còn có Lãnh đạo UBND các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và gần 350 đại biểu gồm: Đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; các cơ quan quản lý của Bộ KH&CN, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Viện nghiên cứu, trường đại học; các Sở, ban, ngành trong tỉnh Hậu Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt Hội thảo đã thu hút gần 200 doanh nghiệp trong tỉnh Hậu Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Hội thảo và các sự kiện bên lề đã tập trung trao đổi và thảo luận về sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị. Tập đoàn Lộc Trời đã chia sẻ mô hình với tên gọi “cánh đồng liên kết 4 nhà” và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, cung cấp dịch vụ trọn gói và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân tham gia vùng nguyên liệu cánh đồng mẫu lớn của công ty. Mô hình đã mang lại hiệu quả và nâng cao thu nhập, đời sống của bà con nông dân, đồng thời phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 

                                
Đại diện Tập đoàn Lộc Trời báo cáo về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị trong ngành lúa, gạo

Hội thảo đã nghe báo cáo về một số kết quả xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ trong nghiên cứu triển khai, sản xuất kinh doanh và ngành chọn tạo giống lúa, nhằm làm rõ việc cần tập trung phát triển sản phẩm nào, phân khúc thị trường trong tương lai, trong thị trường đó cần tập trung phát triển sản phẩm gì với yêu cầu đặc tính kỹ thuật và cần phải phát triển những công nghệ gì để sản xuất ra sản phẩm phù hợp.
 


Các mục khác