Lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

    Cục trưởng: Ông Tạ Việt Dũng

    Điện thoại cơ quan: 04.35560668

    Số phòng làm việc: Phòng 1010, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

    Thư điện tử: tvdung@most.gov.vn

 

 

 

 

 

 

    Phó Cục trưởng: Bà Trần Thị Hồng Lan

    Điện thoại cơ quan: 04.22461700

    Số phòng làm việc: Phòng 1008, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

    Thư điện tử: tthlan@most.gov.vn

 

 

 

 

 

 

    Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Hải

    Điện thoại cơ quan: 04.22460365

    Số phòng làm việc: Phòng 1008, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

    Thư điện tử: hainh@most.gov.vn

 

 

 

 

 

 

    Phó Cục trưởng: Ông Phạm Thế Dũng

    Điện thoại cơ quan: 04.22423404

    Số phòng làm việc: Phòng 1008, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

    Thư điện tử: dungpt@most.gov.vn


Các mục khác