Chương trình phối hợp trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ 2017

Ngày 02/3/2017 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An về Chương trình phối hợp trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Cục trưởng Tạ Việt Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đón tiếp Đoàn công tác của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, về phía Sở Khoa học và Công nghệ có Ông Trần Quốc Thành- Giám đốc Sở cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc phối hợp tổ chức khảo sát để đánh giá hiện trạng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đó, lựa chọn một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm có thế mạnh có tỉnh để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương là trung tâm khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ, trong đó trọng tâm là nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ và công nghệ cao, đào tạo nhân lực phục vụ sản xuất và đời sống, có tầm ảnh hưởng đến các tỉnh trong khu vực. Vì vậy, tỉnh Nghệ An rất cần sự tư vấn, hỗ trợ từ phía các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc kết nối cung-cầu công nghệ, xây dựng môi trường sinh thái khởi nghiệp, phát triển thị trường khoa học và công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương, trong buổi làm việc, Cục trưởng Tạ Việt Dũng đã trao đổi về một số nội dung tập trung tại Công văn số 57/ƯDCN-KHTC ngày 28/02/2017 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018 về hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ, đây là văn bản cụ thể hóa một số nội dung về đổi mới công nghệ trong Công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018. Cụ thể: Địa phương cần tập trung, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ để phát triển sản phẩm chủ lực, trọng điểm của địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; Bố trí kinh phí để tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu và thực trạng hoạt động đổi mới và chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức KH&CN; triển khai hoạt động đưa tiến bộ KH&CN vào sản xuất; khảo nghiệm, thử nghiệm công nghệ, giống cây trồng vật nuôi trước khi triển khai ứng dụng, nuôi trồng tại địa phương; nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ hiệu quả; Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN,...vvv

Đồng thời, để triển khai Chương trình phối hợp được hiệu quả trong năm 2017, Cục trưởng Tạ Việt Dũng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Cục cần tập trung, quyết liệt xây dựng điểm kết nối cung cầu công nghệ và hỗ trợ hoàn thiện một số mô hình công nghệ để Trung tâm tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Nghệ An có khả năng liên kết, tư vấn, kết nối, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ. Dự kiến điểm kết nối cung cầu công nghệ sẽ khai trương trong tháng 4 năm 2017 nhân dịp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Sở Trần Quốc Thành cam kết sẽ bố trí thêm các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nội dung theo hướng dẫn của Cục và giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN sớm hoàn thành điểm kết nối cung cầu tại Trung tâm, thống nhất các nội dung trong Dự thảo Chương trình phối hợp. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trợ giúp xây dựng các Đề án, kế hoạch để triển khai các Nghị quyết về khoa học và công nghệ của tỉnh và một số định hướng, phương pháp đánh giá, bộ tiêu chí để đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu để hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ.

Kết luận buổi làm việc, Lãnh đạo hai bên đã thống nhất năm nội dung trọng tâm để triển khai trong năm 2017, cụ thể: Tổ chức đánh giá hiện trạng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Xây dựng điểm kết nối cung cầu công nghệ; Ký kết Chương trình phối hợp; Tổ chức Hội thảo tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ; Thông qua khảo sát để lựa chọn một số doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối cung cầu tại Lào vào tháng 9 năm 2017.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã đi khảo sát địa điểm xây dựng điểm kết nối cung cầu tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN và một số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ trên địa bàn.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác.

Khảo sát địa điểm xây dựng điểm kết nối cung-cầu nghệ

Thăm mô hình thực nghiệm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Nghệ An

Thăm quan xưởng sản xuất nước mắm truyền thống tại Công ty Cổ phần Vạn Phần

Làm việc tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Nghệ An


Các mục khác