Hội nghị triển khai hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017

Ngày 24/3/2017 tại Khu Hành chính thành phố Đà Nẵng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo 13 Sở KH&CN và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng Nam Trung Bộ-Tây Nguyên và đại diện các Sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã khẳng định khoa học công nghệ là nền tảng, gắn liền với định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cũng là động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cần thiết phải có sự phối hợp sử dụng các nguồn lực của vùng nói riêng, và quốc gia nói chung trên cơ sở tiếp thu các thành quả tiến bộ của thế giới. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, tích cực tham gia phối hợp với các hoạt động, sự kiện của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng chí khẳng định Sự kiện Trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2017 tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 và dự kiến đăng ký là một trong những sự kiện bên lề của APEC 2017 là một cơ hội lớn cho thành phố cũng như ngành khoa học và công nghệ được kết nối, chia sẻ, học tập kinh nghiệm với các nước thành viên APEC. Thành phố sẽ theo dõi sát sao và chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông báo chí, các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện trên một cách hiệu quả nhất.

Cục trưởng Tạ Việt Dũng trình bày kế hoạch triển khai hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã trình bày tóm tắt về kế hoạch triển khai hoạt động “Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ năm 2017” và “Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017” tại thành phố Đà Nẵng, để các hoạt động được tổ chức hiệu quả, năm 2017 sẽ tập trung chuẩn bị các nội dung mới và nổi bật như sau: Tổ chức điều tra khảo sát, xác định nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp tại 13 tỉnh Nam trung Bộ và Tây nguyên về hiện trạng công nghệ, năng lực công nghệ, khả năng hấp thụ công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, nhu cầu hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ hoặc tư vấn tiếp nhận công nghệ, cải tiến kỹ thuật của các doanh nghiệp tại các địa phương; Phát triển phầm mềm quản lý cung cầu công nghệ phiên bản 1.0 (TIOP 1.0-Technology Information Open Platform) với các tính năng mới: Cơ chế quản trị và nhập liệu song song, Thống nhất quản lý nguồn cung, cầu, hiện trạng công nghệ theo doanh nghiệp và Viện, trường; Thống kê, nhập liệu và truy xuất dữ liệu; phân tích, đánh giá xu hướng tìm kiếm; vận hành online và offline; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, kết nối cung - cầu và truy xuất dữ liệu. Xây dựng và phát triển mạng lưới điểm Kết nối cung cầu công nghệ để thực hiện các hoạt động tư vấn về công nghệ, kết nối đầu tư tài chính – công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ thuật trực tiếp, online với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ. Tổ chức đào tạo kỹ năng đàm phán chuyển giao, mua bán công nghệ; kỹ năng quản lý công nghệ trong doanh nghiệp; kỹ năng khảo sát đánh giá nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, giá trị công nghệ của doanh nghiệp để hình thành hệ thống các điều phối viên chuyển giao công nghệ. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối: tọa đàm, hội thảo chuyên đề chuyên sâu để thúc đẩy chuyển giao công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn sản xuất.

Đối với hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, năm 2017 sẽ tập trung vào những nội dung chính sau: Tăng cường vai trò, vị trí và duy trì, phát triển hệ thống các Trung tâm Ứng dụng; Nâng cao vai trò, hiệu quả đối với các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; Phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc thù của Trung tâm theo mô hình liên kết chuỗi giá trị, thông qua việc đề xuất một số nội dung hoạt động của Trung tâm vào Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi, Quyết định khung nhiệm vụ thường xuyên cho các Trung tâm; Hình thành và phát triển các điểm kết nối cung cầu công nghệ tại Trung tâm; Hỗ trợ phương pháp, cơ sở pháp lý để xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ và cung cấp tài khoản truy cập hệ thống phần mềm.

Các Lãnh đạo Sở KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng Nam Trung Bộ và các Sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng tham dự tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để các nội dung triển khai được đi vào thực chất và hiệu quả. Trong đó đặc biệt ghi nhận những cố gắng của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trong việc xác định nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và tăng cường vị trí, vai trò của các Trung tâm Ứng dụng.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã kết luận một số nội dung như sau:

Đây là hoạt động cần thiết nhằm kết nối cung - cầu công nghệ giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Tổng kết, đánh giá những kết quả đã thực hiện, thảo luận, đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong hoạt động của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Vì vậy, đề nghị Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sớm trình Lãnh đạo Bộ ký Công văn gửi UBND, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố về việc tổ chức điều tra, khảo sát để xác định chính xác nhu cầu của doanh nghiệp để tư vấn, kết nối trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ, bảo đảm hiệu quả và có kết quả khả thi. Cần sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu để kết nối với Sở KH&CN các tỉnh, thành phố, đây là nội dung quan trọng trong hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ. Đồng thời, Bộ sẽ rà soát các văn bản, kế hoạch liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, để gửi các địa phương tham khảo, chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cần tổ chức làm việc thường xuyên với các Sở KH&CN, Trung tâm, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, chia sẻ, đề xuất và giải pháp hiệu quả trong hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới và chuyển giao công nghệ tại các địa phương, lựa chọn các doanh nghiệp phù hợp tham gia các Chương trình KH&CN quốc gia, đặc biệt là Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

Nguồn: Phòng QLCN - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ


Các mục khác