Khai trương Không gian kết nối cung cầu khoa học công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 16/5/2017, trong khuôn khổ Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai trương Không gian kết nối cung cầu khoa học công nghệ; đây là một trong những nội dung hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tham dự khai trương Không gian kết nối cung cầu khoa học công nghệ có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội Lê Hồng Tịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, UBND các tỉnh, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp cùng các nhà khoa học.

http://www.vnu.edu.vn/upload/2017/05/20559/image/Ngay%20KHCN%20VN%202017%20photo%20by%20BuiTuan%20(10).jpg

Ảnh: Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và các đại biểu thăm quan Không gian kết nối cung cầu KHCN

 

Không gian kết nối cung cầu khoa học công nghệ là điểm kết nối, tổ chức các hoạt động cơ bản như: Tư vấn công nghệ, kết nối đầu tư tài chính-công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ thuật với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn trực tuyến; tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng đàm phán chuyển giao, mua bán công nghệ; kỹ năng quản lý công nghệ trong doanh nghiệp; hình thành mạng lưới các điều phối viên về chuyển giao công nghệ; xây dựng dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ; tổ chức các buổi giới thiệu công nghệ, hội thảo chuyên đề và theo nhu cầu của doanh nghiệp.


Các mục khác