Tập huấn hướng dẫn tính toán tốc độ (tỷ lệ) đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương

Ngày 27-28/6/2017, tại Thành phố Cần Thơ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện: Xu hướng liên kiết vùng trong phát triển khoa học và công nghệ; Tập huấn hướng dẫn tính toán tốc độ (tỷ lệ) đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương theo Quyết định 3371/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 24/10/2012); Tọa đàm Phương pháp điều tra, đánh giá tỷ lệ  đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp;

Tham gia chuỗi sự kiện có Ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ KH&CN); Ông Trần Ngọc Nguyên - GĐ Sở KH&CN Tp Cần Thơ; Ông Trần Văn Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương; Ông Phạm Thế Dũng - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Ông Vương Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN); Ông Trương Hoàng Phương - Phó GĐ Sở KH&CN Tp Cần Thơ; Ông Trần Minh Hường - Trưởng phòng Thống kê công nghiệp - Cục Thống kê Tp Cần Thơ và hơn 100 đại biểu đại diện cho các Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phạm Thế Dũng trình bày tại chuỗi sự kiện

Ông Phạm Thế Dũng đại diện cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày tại các sự kiện. Có nhiều ý kiến thảo luận về các nội dung:

- Cách thu thập dữ liệu phục vụ tính toán tốc độ (tỷ lệ) đổi mới công nghệ, thiết bị và đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp;

- Hỗ trợ các Sở KH&CN triển khai tính toán tốc độ (tỷ lệ) đổi mới công nghệ, thiết bị và đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp;

- Cơ chế chính sách cho hoạt động liên kết vùng KH&CN, thực trạng, những tồn tại và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hoạt động liên kết vùng cho vùng ĐBSCL và ĐNB.

Tại các sự kiện, ông Phạm Thế Dũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng tính toán thử cho địa phương, trong thu thập dữ liệu để đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất về việc liên kết khi triển khai Quyết định số 593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 với Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ và mong muốn nhiệm vụ tính toán tốc độ (tỷ lệ) đổi mới công nghệ, thiết bị là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các Sở KH&CN để thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ.

Đối với việc hỗ trợ triển khai tính toán tốc độ (tỷ lệ) đổi mới công nghệ, thiết bị và đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, Ông Dũng đề nghị các Sở KH&CN chủ động triển khai thu thập dữ liệu và tính toán, Cục sẵn sàng cùng phối hợp để triển khai.

Nguồn: Phòng QLCN


Các mục khác