Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ tại Quảng Trị

Từ ngày 24-26/8/2017, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao ban các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ năm 2017. Đây là Hội nghị thường niên dành cho các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ nhằm gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ những thành công cũng như những khó khăn vướng mắc trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Ông Trần Thiềm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, Lãnh đạo và chuyên viên của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị giao ban các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ năm 2017

Tại Hội nghị, Ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị, thay mặt các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, báo cáo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ và Lãnh đạo các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cũng đã chia sẽ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp để thúc đẩy việc ứng dụng và đổi mới công nghệ phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Ảnh: Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các Trung tâm ứng dụng trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường liên kết giữa các Trung tâm trong hoạt động khoa học và công nghệ. Ngoài ra, Ông cũng tiếp thu các ý kiến đề xuất của Lãnh đạo các Sở KH&CN và Lãnh đạo các Trung tâm để có ý kiến với Lãnh đạo Bộ và giải đáp những thắc mắc của các Trung tâm về khung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Công văn số 2110/BKHCN-UDCN ngày 28/6/2017) và xây dựng kế hoạch năm 2018 theo Công văn 57/UDCN-KHTC ngày 28/02/2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2018 về hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ.


Các mục khác