Khai trương Showroom giới thiệu công nghệ

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Cục Xúc tiến công nghiệp số Thành phố Daegu - Hàn Quốc (DIP) tổ chức lễ khai trương và đưa vào hoạt động Showroom giới thiệu công nghệ thuộc Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tại TP.HCM.

Showroom là nơi trưng bày, trình diễn và giới thiệu các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến sẵn sàng chuyển giao cho phía Việt Nam của các nước phát triển, dặc biệt là các công nghệ của Hàn Quốc. Các công nghệ này đã được Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ lựa chọn, đánh giá tính phù hợp với điều kiện ứng dụng tại Việt Nam.

Công nghệ được trưng bày và giới thiệu tại Showroom sẽ được Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ bổ sung, đổi mới liên tục nhằm mục đích gia tăng số lượng công nghệ được giới thiệu. Đặc biệt, các công nghệ đã được chuyển giao thành công hoặc đã tìm được đối tác tại Việt Nam sẽ không còn được tiếp tục trưng bày và giới thiệu.

Showroom giới thiệu công nghệ này thành tố quan trọng thuộc “Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tại TP.HCM”. Hiện nay, nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin công nghệ và thực hiện đổi mới công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đang từng bước triển khai xây dựng hệ thống các Điểm kết nối cung – cầu công nghệ trên phạm vi cả nước, trước mắt triển khai thí điểm tại một số thành phố lớn như Hà Hội, Thành phố Hồ Chí Minh,… làm cơ sở để nhân rộng ra các địa phương khác.

Tham dự Sự kiện, về phía Việt Nam có lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ – Bộ KH&CN, Lãnh đạo Hội tin học TP.HCM, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN tại TP.HCM, Lãnh đạo một số Sở Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam và lãnh đạo một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.HCM.

Về phía khách mời nước ngoài có ông Choi Changhak – Chủ tịch Cục Xúc tiến công nghiệp số thành phố Daegu, đại diện 10 công ty có công nghệ tham gia trưng bày và giới thiệu tại Showroom.


Các mục khác