HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2018

Ngày 30/3/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Cần Thơ, Khối Ứng dụng tiến bộ KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long (META G+) đã tổ chức hội nghị giao ban lần 1, năm 2018.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; ông Trương Hoàng Phương, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Cần Thơ, Ban giám đốc Sở KH&CN và lãnh đạo Trung tâm thành viên của Khối từ 13 tỉnh/thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 04 tỉnh vùng Đông Nam bộ.

Tại Hội nghị, Ban điều hành đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018. Nhìn chung, trong năm 2017 Khối đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị và tìm kiếm giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động về ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Vùng. Một số hoạt động nổi bật trong thời gian qua như: tổ chức các hội nghị, hội thảo thường niên; hoạt động quảng bá thông qua các triển lãm công nghệ và các tin, bài, video giới thiệu; trong năm Khối mở rộng tổ chức, kết nạp thêm 04 thành viên. Bên cạnh đó, hoạt động của các Trung tâm thành viên đều hướng đến mục đích triển khai ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong sản xuất, đời sống thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các đề tài-dự án khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm (cấp cơ sở, cấp Tỉnh/Thành phố, cấp Bộ); xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng chuyển giao công nghệ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, một số Trung tâm thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích kiểm), thông tin khoa học và công nghệ tùy theo yêu cầu của địa phương.

            Trong năm 2018, với phương châm “Hợp tác Toàn diện - Hiệu quả”, hoạt động của Khối được định hướng bao gồm hợp tác trong hoạt động và trao đổi thông tin; hợp tác trong chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm giữa các Trung tâm trong xây dựng thị trường khoa học công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác với các chuyên gia, viện, trường trong và ngoài nước trong lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao công nghệ; phối hợp thực hiện các đề tài dự án. Ngoài ra, Khối cần hợp tác với các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của các doanh nghiệp nhằm xã hội hóa hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ. Thường xuyên cập nhập các thông tin về nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đến Cục Ứng dụng và Phát triển công để cùng đưa ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Tại Hội nghị đã ghi nhận các đóng góp, trao đổi kinh nghiệm của các Trung tâm thành viên, cũng như ý kiến của lãnh đạo các Sở KH&CN trong quá trình hoạt động; đồng thời đề xuất các kiến nghị đến cơ quan quản lý các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Trung tâm nói riêng cũng như của Khối nói chung.

Ảnh: Bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đánh giá cao những kết quả Khối đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sẽ hỗ trợ thành lập Điểm kết nối cung cầu công nghệ của vùng thông qua việc cung cấp cơ sở dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ và cài đặt phần mềm, hướng dẫn quản lý và khai thác cho các Trung tâm, qua đó đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của cả vùng. Đồng thời, trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Trung tâm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, vấn đề sáp nhập, giải thể, cổ phần hóa, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ sẽ tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ những giải pháp tháo gỡ cụ thể và kịp thời.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị


Các mục khác