Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Sáng 18/12 vừa qua, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Cục ƯDCN) đã tổ chức buổi Tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

cuc-udcn-tong-ket-2018

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự có Thứ trưởng Bộ KH&CN - Trần Văn Tùng cùng lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Khoa học và sở hữu trí tuệ, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cục, tập trung vào  tình hình công tác năm 2018 Cục được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ KH&CN, xây dựng các đề án, thông tư và văn bản; Hỗ trợ Doanh nghiệp nghiên cứu và đổi mới công nghệ thông qua Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Kết quả hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ;... Phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu trong năm 2019. Cuối cùng là một số kiến nghị và đề xuất của Cục với Lãnh đạo Bộ KH&CN.

Theo Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2018 của Cục ƯDCN, thực hiện Chương trình công tác năm 2018 đã đăng ký với Bộ, Cục đã bám sát các nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết cũng như yêu cầu của thực tiễn để xác định được các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao những đóng góp của đơn vị trong xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản chính sách, đặc biệt là những nội dung đóng góp trong Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (sửa đổi) và Đề án “Thúc đẩy nhập khẩu công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

cuc-udcn-tong-ket-2018

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng cũng biểu dương các hoạt động chuyên môn của đơn vị trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, triển khai các đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ, tổ chức xây dựng bản đồ công nghệ, trình diễn kết nối cung cầu công nghệ.

Đặc biệt, sự kiện Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam - Lào 2018 là hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ đầu tiên do đơn vị tổ chức ở nước ngoài, không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc, tăng cường hợp tác giữa Đảng, Chính phủ Việt Nam và Lào. Sự kiện TechDemo 2018 và các sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ trong năm vừa qua đã tăng tính thiết thực, hiệu quả, cần tiếp tục phát huy; đồng thời kết hợp các hoạt động truyền thông khoa học - công nghệ thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các đơn vị khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

Cùng điểm lại một số điểm nổi bật trong công tác, hoạt động của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ năm 2018 vừa qua:

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trong năm 2018, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy, cần tập trung vào vấn đề chỉ số đổi mới công nghệ đồng thời phát triển sự kiện TechDemo ở quy mô địa phương và vùng, đẩy mạnh số hóa toàn phần cơ sở dữ liệu theo đúng tiêu chuẩn, tích cực đẩy mạnh truyền thông. Thứ trưởng cũng đề xuất nhiệm vụ mới cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ xây dựng phương án và thực hiện thí điểm Sàn Giao dịch công nghệ trong năm 2019 nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam thiết thực và năng động./


Các mục khác