Khai trương “Điểm kết nối cung – cầu công nghệ” tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng ngày 17/5/2019, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (ƯDPTCN) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ khai trương “Điểm kết nối cung - cầu công nghệ” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự buổi lễ có Ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (CTPN) - Bộ KH&CN; Bà Trần Thị Hồng Lan - Phó Cục trưởng Cục ƯDPTCN - Bộ KH&CN; Ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại diện các đơn vị thuộc Cục CTPN, Cục ƯDPTCN; Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các Viện nghiên cứu, Trường đại học và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ khai trương, Ông Mai Thanh Quang cho biết: Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xây dựng và vận hành cùng với Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, đưa nhanh kết quả khoa học vào cuộc sống, trên cơ sở đó nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Ông Phạm Xuân Đà, Bà Trần Thị Hồng Lan, Ông Mai Thanh Quang  cắt băng

khai trương “Điểm kết nối cung – cầu công nghệ”

 

 

Bà Trần Thị Hồng Lan, phát biểu tại Lễ khai trương

 “Điểm kết nối cung – cầu công nghệ”

Phát biểu tại buổi Lễ, Bà Trần Thị Hồng Lan - Phó Cục trưởng Cục ƯDPTCN - Bộ KH&CN cho biết: tại Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 đã xác định rõ vai trò của Điểm kết nối cung - cầu công nghệ trong việc thực hiện xúc tiến chuyển giao công nghệ, công bố, trình diễn, giới thiệu công nghệ. Vì vậy, việc hình thành và đưa vào hoạt động Điểm kết nối cung - cầu công nghệ là chỉ đạo có định hướng của Bộ KH&CN, là một trong những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, thúc dẩy phát triển thị trường KH&CN ở Việt Nam.

Hiện nay cả nước đã có 9 Điểm kết nối cung - cầu công nghệ (TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội (2 điểm), tỉnh Phú Yên, Nghệ An, Đăk Lăk, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đây là nơi tư vấn, đánh giá, lựa chọn, kết nối về công nghệ cho các doanh nghiệp, cũng là nơi kết nối với các địa phương trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Trong khuôn khổ của Lễ Khai trương “Điểm kết nối cung – cầu công nghệ” diễn ra Hội thảo Hoạt động kết nối cung cầu công nghệ - Giải pháp cho doanh nghiệp trong ứng dụng, đổi mới công nghệ

Ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Hội thảo được tổ chức với mục đích: Trao đổi, thảo luận các giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao nâng suất chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa và năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập của doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 05 chủ đề chính:  (1) Đánh giá và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu công nghệ;  (2) Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản; (3) Một số giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản, chế biến nông sản;(4) Giới thiệu và tư vấn giải pháp ứng dụng công nghệ tối ưu cho doanh nghiệp về nông nghiệp công nghệ cao; (5) Giới thiệu một số sản phẩm phân bón, chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ sản xuất bền vững, góp phần tạo ra những sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm sạch.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận về thực trạng, cơ hội và thách thức đối với hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học và  doanh nghiêp. Chia sẻ những kinh nghiệm về mô hình thành công trong việc kết nối cung cầu công nghệ để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuât nông nghiệp.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Chủ trì Hội thảo đã kết luận: Để thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu công nghệ phục vụ cho doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, cần:  (1) Huy động, kết nối các nhà khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tăng cường đầu tư, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm theo chuẩn giá trị thông qua hoạt động liên kết nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh; (2) Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, lựa chọn và chuyển giao các công nghệ phù hợp để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của địa phương.


Các mục khác