Cục ƯDCN trao quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Ngày 03/6 vừa qua, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã công bố và trao các Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm đối với lãnh đạo Phòng Ứng dụng và đổi mới công nghệ và Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (VTTC) thuộc Cục.

cuc-udcn-bo-nhiem

Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Theo đó, ông Nguyễn Vũ Thao, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ được điều động công tác tại Phòng Ứng dụng và đổi mới công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Ứng dụng và đổi mới công nghệ kể từ ngày 01/6/2019.

Đồng thời, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tiếp nhận ông Lê Mộng Lâm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Cục Công tác phía Nam đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, giao phụ trách Trung tâm kể từ ngày 01/6/2019.

Cục trưởng Tạ Việt Dũng chúc mừng các đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm mới sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác mới, góp phần cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ


Các mục khác