Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại công nghệ năm 2018

Cục trưởng Cục ƯDPTCN ban hành Quyết định 2759 phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại công nghệ năm 2018


Các mục khác