Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Bắc

Ngày 5/11/2020, tại thành phố Nam Định tỉnh Nam Định, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Bắc”.

Chủ trì Hội thảo có ông Phạm Thế Dũng - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, ông Mai Thanh Long - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định; Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo và viên chức của các Trung tâm có chức năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các nội dung: Tổng hợp, đánh giá kết quả tình hình hoạt động của các Trung tâm khu vực phía Bắc; trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các Trung tâm giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2025; giới thiệu, lựa chọn một số sản phẩm, công nghệ có khả năng liên kết để phát triển theo chuỗi giá trị.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp thúc đẩy liên kết ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong tình hình mới hậu Covid-19, chia sẻ những kinh nghiệm về mô hình thành công trong việc liên kết xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, giới thiệu một số mô hình thành công trong phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của nước ngoài.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Ông Phạm Thế Dũng đề nghị các Trung tâm khu vực phía Bắc: Cần chủ động liên kết với tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, để hình thành các nhiệm vụ phục vụ việc sản xuất, phát triển các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của địa phương; Để đưa các sản phẩm ra thị trường các Trung tâm cần sở hữu các sản phẩm của mình, ngoài ra cũng cần phát triển bộ phận giới thiệu, tiếp thị các sản phẩm thông qua các Điểm kết nối cung cầu công nghệ, Sàn giao dịch công nghệ,…; Đối với các Trung tâm đã sáp nhập cần ổn định tổ chức để triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Các mục khác