Khai trương điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi Phía Bắc đặt tại trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) là Điểm kết nối cung - cầu công nghệ thứ 10 trên toàn quốc đã chính thức được khai trương.

Ngày 17/11/2020, tại Thái Nguyên, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự sự kiện có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên; lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên và một số sở, ngành, hiệp hội của tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo trường Đại học Nông lâm và Đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên; một số viện nghiên cứu, trường Đại học, các tổ chức trung gian về chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.
 

Nghi lễ cắt băng khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, việc thành lập Điểm kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Trung du, miền núi phía Bắc tại tỉnh Thái Nguyên là Điểm thứ 10 trong cả nước là việc hết sức có ý nghĩa, thông qua hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ giữa một trong những trung tâm nghiên cứu, đào tạo lớn của cả nước với một khu vực có nhiều tiềm năng phát triển. Điểm kết nối sẽ là nơi tạo ra tính lan tỏa, tác động và kết nối kịp thời giữa trường đại học, cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp, tổ chức KH&CN; là nơi để tổ chức các hoạt động tư vấn, đánh giá, lựa chọn, liên kết, hợp tác ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, các công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao và bền vững cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng, khu vực Trung du miền núi phía bắc và cả nước nói chung.
 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu

Để hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và trong khu vực tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đại học Thái Nguyên, Sở KH&CN Thái Nguyên và các nhà khoa học, viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để tiếp tục triển khai các kết quả từ Điểm kết nối, đặc biệt là các biên bản hợp tác, ghi nhớ, hợp đồng chuyển giao công nghệ sớm được thực hiện thành công. Thứ trưởng đề nghị Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cùng với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ KH&CN thường xuyên hỗ trợ, cung cấp, cập nhật về cơ sở dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ cho Điểm kết nối cung - cầu công nghệ không chỉ riêng Thái Nguyên mà cho cả nước, có cơ chế liên kết hoạt động của các Điểm kết nối để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, từng bước phát triển thị trường KH&CN bền vững và hiệu quả.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 đã xác định rõ vai trò của Điểm kết nối cung – cầu công nghệ nhằm thực hiện các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ, là nơi trưng bày, giới thiệu, mua – bán công nghệ. Việc hình thành và đưa vào hoạt động Điểm kết nối cung – cầu công nghệ là một trong những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, góp phần nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thị trường KH&CN tại Việt Nam.

Hiện nay, trên cả nước đã có 09 Điểm kết nối cung - cầu công nghệ đại diện cho các vùng địa phương. Các Điểm kết nối tuy mới được thành lập nhưng bước đầu đã thực hiện hiệu quả trong việc xúc tiến hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Hoạt động của các Điểm kết nối đã phần nào giúp tăng nhanh giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN trên thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy các chủ thể liên quan tham gia vào các hoạt động của thị trường và liên thông thị trường KH&CN trong nước với các thị trường KH&CN khu vực và thế giới.

Tại Lễ khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã diễn ra kí kết hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Nông Lâm với Liên minh Hợp tác xã tỉnh; giữa các tổ chức cung ứng KH&CN trong khu vực và doanh nghiệp đã diễn ra mở đầu cho hoạt động của Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại tỉnh Thái Nguyên.
 

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên

 

Các đại biểu thăm quan gian trưng bày một số sản phẩm KH&CN


Các mục khác