Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm làm việc với Công ty công nghệ sinh học Biomax Technologies - Singapore

Ngày 04/6/2021 tại Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) đã diễn ra buổi làm việc trực tuyến giữa Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (SatiTech) với Công ty Công nghệ sinh học Biomax Technologies - Singapore (Biomax). Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Phòng Hợp tác chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, đại diện Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore. Buổi làm việc với nội dung nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới, chuyển giao và phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm nông nghiệp và xử lý rác thải hữu cơ, tăng cường hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Singapore.

Hình ảnh buổi làm việc

          Tại buổi làm việc lần này, Biomax giới thiệu sâu về công nghệ chế biến nhanh các chất thải hữu cơ thành phân bón chỉ trong thời gian 24 giờ, công nghệ hoạt động nhờ kết hợp giữa hệ thống thiết bị do Biomax thiết kế, đặc biệt và hỗn hợp men vi sinh do Biomax nghiên cứu và phát triển được đặt tên là enzyme BM1, đồng thời cung cấp thêm các thông tin về công nghệ/thiết bị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: yêu cầu nguyên liệu đầu vào, cơ chế hoạt động, chất lượng sản phẩm đầu ra, định mức chi phí sản xuất, chi phí đầu tư,… Các đơn vị của Cục đã cung cấp thông tin tổng quan về các nguồn phụ phẩm hữu cơ, phương thức xử lý hiện tại của một số doanh nghiệp Việt Nam, ở một số lĩnh vực như: chế biến nông sản, thủy sản, chăn nuôi, trong sinh hoạt,.... đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ tại Việt Nam là khả thi. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng đạt hiệu quả cao trước tiên cần có quá trình thử nghiệm đánh giá công nghệ/thiết bị với các nguyên liệu đầu vào khác nhau tại Việt Nam nhằm đưa ra các số liệu cụ thể, đánh giá sơ bộ hiệu quả đối với một số nguyên liệu, đồng thời có phương án hiệu chỉnh công nghệ/thiết bị (nếu cần).

   


Một số hình ảnh về công nghệ của Biomax

          Qua buổi làm việc các bên thống nhất tiếp tục cung cấp thêm các thông tin cần thiết, bàn thảo sâu hơn các yêu cầu cụ thể của mỗi bên nhằm hợp tác đưa công nghệ/thiết bị vào thử nghiệm, ứng dụng chuyển giao tại Việt Nam thông qua Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm.

Nguồn tin: Satitech


Các mục khác