Xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ-công nghệ để cung cấp sản phẩm thay vì xây dựng các ứng dụng

hệ sinh thái công nghệ

Các tổ chức CNTT tập trung vào việc xây dựng giá trị cũng như giảm chi phí cần phải xem xét lại cách họ tương tác với các nhà cung cấp của mình.

Các tổ chức CNTT từ lâu đã làm việc với các nhà cung cấp công nghệ, nhưng vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ trong việc cung cấp giá trị cho các doanh nghiệp — được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 — đã khiến một số giám đốc thông tin (CIO) phải suy nghĩ lại về việc họ hợp tác với nhà cung cấp nào và làm thế nào để tương tác với họ. Vào tháng 10 năm 2020, chỉ 10% người trả lời khảo sát về công nghệ xác định tiết kiệm chi phí là một trong ba ưu tiên kỹ thuật số hàng đầu. Ba năm trước đó, 48% số người tham gia cho biết ba ưu tiên hàng đầu của họ bao gồm “thu hẹp chi phí” (Hình 1). Cuộc khảo sát mới nhất của chúng tôi về sự chuyển đổi công nghệ cho thấy một sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa đối với công nghệ mang lại doanh thu. Hơn 2/3 số người được hỏi nói rằng những nỗ lực thay đổi này đã làm tăng doanh thu từ các dòng hiện có và hơn một nửa cũng nói như vậy về việc tạo ra các dòng doanh thu mới, chẳng hạn như dòng sản phẩm mới hoặc doanh nghiệp mới.

Trước đây, các quyết định về việc hợp tác với các đối tác công nghệ-dịch vụ thường được định hình bởi các nhu cầu về chi phí, kế hoạch và hiệu quả. Khi các ưu tiên đã chuyển từ quản lý chi phí sang tạo doanh thu, chúng tôi nhận thấy rằng các CIO đang ngày càng tìm cách để tương tác tốt hơn với các nhà cung cấp công nghệ.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi với hàng chục công ty, các doanh nghiệp có thể tăng tính linh hoạt trong chiến lược và giảm chi phí bằng cách kết hợp các yếu tố của hệ sinh thái công nghệ – một mạng lưới các nhà cung cấp tích hợp – và làm phong phú chúng bằng các tính năng và chức năng độc quyền hiện có. Ví dụ, một nhà sản xuất ô tô đã phát triển hai hệ sinh thái nhà cung cấp, một hệ sinh thái tập trung vào số hóa quá trình sản xuất của mình và một hệ sinh thái khác tập trung vào việc thúc đẩy sự đổi mới cho ô tô tự lái của mình. Cách tiếp cận này đã mang lại khoản tiết kiệm định kỳ khoảng một tỷ euro.

Trong một ví dụ khác, một tổ chức khu vực công đã trao hợp đồng tổng thể về dịch vụ phát triển cho bốn nhà cung cấp dịch vụ phát triển. Đối với mỗi giai đoạn của chương trình, các nhà cung cấp hoặc cạnh tranh hoặc được trao trực tiếp các gói công việc nhỏ, chẳng hạn như dịch vụ thiết kế phần giao diện front-end hoặc dịch vụ phát triển và thử nghiệm cho từng thành phần. Theo thời gian, những nhà cung cấp hoạt động tốt nhất — những nhà cung cấp mang đến đội dự án thiện chiến của họ với chi phí hợp lý — đã giành được nhiều công việc hơn, dẫn đến kết quả vượt trội.

Tuy nhiên, để nắm bắt được loại giá trị này, các CIO và các nhà lãnh đạo tổ chức cần phải vượt ra khỏi các mô hình nhà cung cấp dịch vụ truyền thống. Dù vẫn đang được phát triển, một mô hình mới để tìm nguồn cung ứng CNTT thông qua hệ sinh thái đã cho thấy một số lợi ích đáng kể và đầy hứa hẹn.

Từ quản lý đối tác cung cấp công nghệ đến điều phối hệ sinh thái công nghệ

Hầu hết tất cả các tổ chức công nghệ lớn đều làm việc với nhiều nhà cung cấp công nghệ, nhà tích hợp và nhà cung cấp — đôi khi là hàng trăm trong số họ. Trong khi một số ít thiết lập kết nối 1-1 với rất nhiều nhà cung cấp, nhà tích hợp và nhà cung cấp, hầu hết có một hoặc hai nhà cung cấp dịch vụ “neo” với các hợp đồng dài hạn liên quan đến khối lượng và chi phí lớn. Các nhà cung cấp dạng này thường cung cấp các dịch vụ toàn diện ở lớp ứng dụng hoặc cơ sở hạ tầng, vì vậy tất cả các nhà cung cấp ngách khác phải điều chỉnh dịch vụ của họ cho phù hợp với nhà cung cấp đó. Hạn chế của mô hình này là nó tạo ra các ràng buộc nghiêm ngặt về quy trình và công nghệ do phụ thuộc vào khả năng của nhà cung cấp dịch vụ neo, bản đồ lộ trình nội bộ và sự cởi mở trong cộng tác

Một giải pháp thay thế tránh được hạn chế này là mô hình hệ sinh thái công nghệ, thường được xây dựng xung quanh một tập hợp lớn hơn các nhà cung cấp chính (thường là khoảng một tá), mỗi nhà cung cấp tập trung vào một miền hoặc sản phẩm cụ thể và tất cả chúng đều hoạt động đồng thời. Mô hình này dựa trên việc tập hợp đầy đủ các nhà cung cấp cho một sản phẩm. Nó đánh giá cao khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp và phụ thuộc vào trách nhiệm giải trình tập thể. Khi được triển khai hiệu quả, nó cho phép doanh nghiệp tiếp cận với nhiều khả năng hơn và tính linh hoạt của mô hình plug-and-play.

Trong một hệ sinh thái, với nhu cầu tích hợp các nhà cung cấp với nhau và với các khả năng nội bộ, CNTT cần chuyển vai trò của mình từ người quản lý các dịch vụ rời rạc sang người phối hợp. Theo cách này, CNTT hoạt động tương tự như một nhà sản xuất ô tô, phải tập hợp nhiều thành phần lại với nhau. Thông thường, nhà sản xuất quyết định một tiêu chuẩn chung và sử dụng phương pháp thiết kế mô-đun để liên kết các chuỗi cung ứng khác nhau. Với tư cách chỉ huy dàn nhạc, nhà sản xuất đặt ra các điều kiện khuôn khổ và kiểm tra chất lượng đầu ra.

Bên cạnh việc liên quan đến nhiều nhà cung cấp hơn, việc chuyển đổi sang cách tiếp cận hệ sinh thái đòi hỏi phải quản lý các dịch vụ chi tiết hơn, đặc biệt là đối với các thành phần đóng vai trò quan trọng trong mô hình kinh doanh cơ bản (Hình 2). Đối với hầu hết các tổ chức CNTT, việc phát triển sự hiểu biết chi tiết về cách các thành phần khác nhau của hệ thống cần hoạt động cùng nhau có xu hướng là một thách thức, nhưng đó là thách thức mà họ cần vượt qua.

Liên kết nguồn tin: https://trithucquantri.com/chuyen-doi-so/xay-dung-mot-he-sinh-thai-dich-vu-cong-nghe-de-cung-cap-san-pham-thay-vi-xay-dung-cac-ung-dung.html?fbclid=IwAR3HikT093s9kSWmmBZK4Dd9uB-bMtMmKczrNiwusjAyNdcu1quu0K7x51U


Các mục khác