Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và thương mại hóa công nghệ năm 2018

Cục trưởng Cục ƯDPTCN ban hành Quyết định 111 phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thuộc nhiệm vụ Trình diễn, kết nối cung cầu và thương mại hóa công nghệ năm 2018