Lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

     Cục trưởng: Ông Tạ Việt Dũng

     Số điện thoại cơ quan: 04.35560668

     Số phòng làm việc: Phòng 1010, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

     Thư điện tử: tvdung@most.gov.vn

   

     Phó Cục trưởng: Bà Trần Thị Hồng Lan

     Số điện thoại cơ quan: 04.22461700

     Số phòng làm việc: Phòng 1008, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

     Thư điện tử: tthlan@most.gov.vn

   

     Phó Cục trưởng: Ông Phạm Thế Dũng

     Số điện thoại cơ quan: 04.22423404

     Số phòng làm việc: Phòng 1008, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

     Thư điện tử: dungpt@most.gov.vn

 

     Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Đức Hoàng

     Số điện thoại cơ quan: 04.22423403

     Số phòng làm việc: Phòng 1006, Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

     Thư điện tử: ndhoang@most.gov.vn